سبد خرید

سرور مجازی آلمان

پلن1 0 موجود است
 • 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • 30 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 1 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
پلن2 0 موجود است
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 70 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
پلن3 0 موجود است
 • 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 3 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
پلن4 1 موجود است
 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 130 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
پلن5 0 موجود است
 • 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • 180 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 6 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر