سبد خرید

دیگر سرویس ها

ربات آنتی اسپم تلگرام

اخراج کردن
اخراج کردن دائمی
در اورد از اخراج دائمی
➖➖➖➖➖➖
تنظیمات
قفل کردن
آزاد کردن
تعیین سیل
اضافه کردن حرف به فیلتر لیست
حذف کردن از فیلتر لیست
لیست کلمات فیلتر
➖➖➖➖➖➖
تعیین کردن پیغام خوش آمد گویی
حذف کردن پیغام خوش آمد گویی
تعیین کردن پیغام خداحافظی
حذف کردن پیغام خداحافظی گویی
تعیین کردن لینک گروه
نشان دادن لینک
تعیین کردن قوانین
لیست قوانین
➖➖➖➖➖➖
تعیین کردن اخطار
➖➖➖➖➖➖
ادمین کردن
در اوردن از ادمین
صاحب گروه کردن
صاحب گروه
تعیین کردن لیست سفید
حذف کردن لیست سفید
لیست ادمین ها
➖➖➖➖➖➖
اخطار دادن
حذف اخطار
➖➖➖➖➖➖
ساکت کردن
در اودن از ساکتی
پاک کردن متن با ریپلی
➖➖➖➖➖➖
مشخصات شخص
تنظیمات کل گروه
اخطار های من
مشخصات
اخراج کردن خود
اطلاع پیدا کردن از وضعیت ربات

  • قابلیت ها