سبد خرید

هاست حرفه ای سی پنل

هاست 250 مگابایتی لینوکس 0 موجود است

میزان فضا
250 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
ندارد
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 500 مگابایتی لینوکس 0 موجود است

میزان فضا
500 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
ندارد
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 750 مگابایتی لینوکس 0 موجود است

میزان فضا
750 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
ندارد
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 1 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
1000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
1
تعداد Add on Domain
1
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 1.5 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
1500 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
1
تعداد Add on Domain
1
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 2 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
2000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
1
تعداد Add on Domain
1
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 2.5 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
2500 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
2
تعداد Add on Domain
2
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 3 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
3000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
2
تعداد Add on Domain
2
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 4 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
4000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
2
تعداد Add on Domain
2
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 5گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
5000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
3
تعداد Add on Domain
3
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 6 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
6000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
3
تعداد Add on Domain
3
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 7 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
7000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
3
تعداد Add on Domain
3
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 8 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
8000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
4
تعداد Add on Domain
4
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 9 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
9000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
4
تعداد Add on Domain
4
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 10 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
10000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
4
تعداد Add on Domain
4
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست نامحدود لینوکس

میزان فضا
نامحدود
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
سی پنل
کلود لینوکس
و لایت اسپید
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
نامحدود
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
نصب اسکریپت رایگان توسط ما
دارد
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم