کارت خرید

هاست دانلود دایرکت ادمین

هاست 10 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
10000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
دایرکت ادمین
کلود لینوکس
وب سرور Nginx
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
نامحدود
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 25 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
25000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
دایرکت ادمین
کلود لینوکس
وب سرور Nginx
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
نامحدود
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 50 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
50000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
دایرکت ادمین
کلود لینوکس
وب سرور Nginx
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
نامحدود
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 100 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
100000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
دایرکت ادمین
کلود لینوکس
وب سرور Nginx
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
نامحدود
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم

هاست 200 گیگابایتی لینوکس

میزان فضا
200000 MB
پهنای باند
نامحدود
پنل محبوب
دایرکت ادمین
کلود لینوکس
وب سرور Nginx
تعداد My SQL
نامحدود
تعداد Parked Domain
نامحدود
تعداد Add on Domain
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
تهیه پشتیبانی
دارد
99.8% آپتایم