722 میلیارد ریال تجهیزات مخابراتی طی 4 سال به سرقت رفت

0
92

فارس/ معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران گفت: 722 میلیارد ریال تجهیزات مخابراتی از سال 92 تاکنون به سرقت رفته است.
علی کارگزار معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران در جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی با ارایه گزارشی از سرقت تجهیزات مخابراتی در چهار سال گذشته، گفت: در سه ماهه نخست سال 1395، 60 میلیارد، در سال 1394، 251 میلیارد، در سال 1393، 181 میلیارد ریال و در سال 1392، 230 میلیارد ریال، از طریق سرقت تجهیزات مخابراتی، خسارت به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران افزود: مخابرات یکی از سازمان های بستر ساز امنیت است زیرا که نقطه تماس هر خانواده با هم و ارکان جامعه محسوب می شود واحساس امنیت را در جامعه بالا می برد.

وی با تاکید بر اینکه احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران یک شبکه گسترده است که در معرض تهدید و سرقت قرار دارد. قطع ارتباط در روستاها، حاشیه شهرها وجاده ها به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی، آسیب های زیادی را به جامعه تحمیل می کند و احساس امنیت را به حداقل می رساند که باید با هم اندیشی، این آسیب ها را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران زیرساخت ارتباطی سایر اپراتورها را فراهم می کند، گفت: اگر آسیبی به تجهیزات این شرکت وارد شود، سایر اپراتورها نیز زیان خواهند دید.