برسی شرکت های معروفی که تعرفه شان را در همان روز اول توافق تغیر دادند

0
92

شاتل اولین شرکتی بود که تعرفه خود را بروزرسانی کرد

ولی اسیاتک هنوز در حال بروز رسانیست و سایت این شرکت در حال حاضر لود نمی کند

ولی در حال حاضر  مخابرات و رایتل و اپراتور های تلفن همراه هیچ تغیری ایجاد نکرده اند

درصورت تغیر این خبر بروز میشود